bacaan solat cepat-cepat (ekspress)

(1)Lanjutan dari ceramah yang penulis dengar minggu lepas supaya kita memahami makna solat dan petang tadi pula  masa solat kat office terdengar ada sorang hamba allah solat sambil baca bacaan solat cepat-cepat (ekspress). Oleh kerana kalau kita kalau bercakappun bercakap dengan perlahan-lahan supaya difahami maka sebaiknya kalau bacaan solat lagi perlu dibaca dengan kadar kita boleh faham dan menghayati maknanya.

Penulis ulang balik kiriman di atas:

(2)Lanjutandariceramahyangpenulisdengarminggulepassupayakitamemahamimaknasolatdan petangtadipulamasasolatkatofficeterdengaradasoranghambaallahsolatsambilbacabacaan solatcepat-cepat(ekspress).Olehkeranakalaukitakalaubercakappunbercakapdengan perlahan-lahansupayadifahamimakasebaiknyakalaubacaansolatlagiperludibacadengan kadarkitabolehfahamdanmenghayatimaknanya.

Apa la perasaan kita kalau kawan kita bercakap dengan kita dengan rentak (2) di atas?

Itu baru kira kadar bacaan untuk memahami makna. Belum lagi kira harakat, panjang pendek yang penulis pun tak faham lagi!
Semoga Allah s.w.t memberi kita petunjuk.

About perjalanan69

cerita perjalanan
This entry was posted in Ceramah, solat and tagged . Bookmark the permalink.

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s